Miljø

For hver pilestøyskjerm vi har bygget har vår virksomhet, i tillegg til å dempe støy, også vært en daglig suksess ved at vi lagrer CO2 – og således gjør en positiv forskjell for det globale klima, uttaler daglig leder i Miljø & Støyskjerm AS, Jens Gøtterup.

Pilestøyskjermen er utviklet av det danske selskapet PileByg a/s, og her har man nettopp hatt Dansk Teknologisk institutt til å redegjøre for den mengde CO2, som lagres i piletreplantasjer. PileByg dyrker i alt 2200 mål med pil, og produksjonen av PileByg-støyskjermer sikrer derved gjennomsnittlig 5500 ton brutto årlig opptak av CO2.

Til sammenligning forbruker hver nordmann 9,2 ton CO2 årlig. Eksempelvis vil byggeaktivitet, hvor det fortrinnsvis blir anvendt stål og betong, forverre drivhuseffekten, da dette typisk er meget energikrevende å fremstille.

Pilestøyskjermer finnes med fasader i såvel levende piletre (som vokser videre i støyskjermen) som i tørkede pilestammer. Den optimale ”klima-løsning” på en støyskjerm er derfor en pileskjerm med fasade i levende pil. Den vil ikke bare lagre den mengde CO2 som piletrærne har tatt opp under veksten, men de levende pil i støyskjermens fasade vil fortsatt oppta ny CO2, når piletrærne vokser i sommerhalvåret.

Kan en pilestøyskjerm lagre CO2?

Ja – det kan den! Støyskjermer bygget i piletre lagrer den CO2 – som trærne opptok under veksten.
En støyskjerm i piletre bidrar derfor med å nedsette drivhuseffekten.

I Norge står der i dag ca 35.000 m2 pile støyskjerm. Støyskjermens kjerne absorberer støyen og gir derfor en optimal dempning samtidig som den matcher det organiske design både på fjell, i by og i åpent landskap – alt mens det lagrer CO2.

Linker

Klimaavtrykk

Denne artikkelen oppsummerer eklimaavtrykk i bruk av støyskjerm.

Materialpyramiden

Sammenligning av ulike materialer brukt i støyskjerming.

Plaget av støy?

Les mer hos Vegvesenet

Norsk forening mot støy

Besøk deres hjemmeside

Klimavennlig veibygging

Entreprenører som kommer med gode klimaløsninger skal gis klimabonus i tilbudskonkurranser.

Fordeler

Fordeler med en absorberende støyskjerm i pil eller lerk

Støy og helse

Denne artikkelen oppsummerer eksisterende kunnskap om helsevirkninger av miljøstøy.

Støyskjermer

Idekatalog

Tiltakskataog

for støy og vibrasjoner, støyskjermer og støyvoller

8 + 10 =

ADRESSE

Sørbråtenveien 10
1449 Drøbak

TELEFON

+47 992 54 312