Kokosnett / Erosjonsmatter

Bionett

Bionet brukes for enkel og effektiv erosjonssikring. Bionet er biologisk nedbrytbar, enkel å håndtere og installere. Fordeler ved å bruke bionett til erosjonssikring

  • nedbrytbare naturmaterialer – 100 % kokosfiber
  • vann- og gjødningsgjennomtrengelig
  • krefter som er årsak til erosjon opptas av biomatten
  • fuktighetsbevarende i tørre perioder
  • lett å etablere planter og så frø i
  • såing og erosjonssikring i én arbeidsgang

Erosjonsmatter

Erosjonsmatter er spesielt velegnet som erosjonsdemping i forbindelse med vassdrag, sjøer og lignende. I disse tilfellene bør det alltid brukes 100% nedbrytbare matter, dvs. matter med støttenett av jute, da støttenett av polypropylen i stedet kan risikere å fungere som utilsiktet fiskenett.
I situasjoner hvor erosjonsmattene ikke har full kontakt til underlaget, er det risiko for underskylling, dvs. sediment transport under erosjonsmatten. Derfor er det viktig å feste erosjonsmatten med det nødvendige antall jordspyd (normalt 2-5 stk/m2).
Ved bruk av erosjonsmatter med gressfrø er det viktig at erosjonsmatten får 100% kontakt med jorden under. Hvis ikke må man forvente en ujevn spiring.

2 + 13 =

ADRESSE

Sørbråtenveien 10
1449 Drøbak

TELEFON

+47 992 54 312