Kokos nett ERO 740

Kokos nett ERO 740.

Effektiv erosjonssikring mot vind og vann på bratte skråninger.

Nysådd gress gir ofte utfordringer på skråninger, vannstrømmer og små bekker. I perioder med mye nedbør er det stor risiko for jorderosjon, mens det i tørre perioder med sterk vind er risiko for uttørring og partikkelflukt. Kokosnettet beskytter de nye frøspirene mot vind og vær, og samtidig holder det overflaten fuktig til stor nytte for veksten.

Fordeler:

 • Kokosnettet er produsert av sterke fibre og kan anvendes selv i bratte skråninger
 • Beskytter mot erosjon fra vind og vann
 • Nedbrytes etter 3-5 år
 • Nettet opptar vann tilsvarende ca. 2 ganger sin egen vekt og holder derfor overflaten fuktig til nytte for planteveksten
 • Plantenes røtter infiltreres i nettets fibre og styrker røttenes erosjonsbeskyttende effekt
 • Etterlater ingen naturfremmede stoffer i jorden.
 • Leveres som standard med en vekt på 740 g/m², maskestørrelse på 10 x 15 mm og ruller á 2 x 50 meter

Montasjeveiledning

 1. Rett ut skråningen slik at det blir plant.
 2. Grav en låserenne i topp og bunn.
 3. Legg nettet i rennen, og legg jorden tilbake.
 4. Spenn nettet ut (husk overlapp) og sett ca. 2 trespyd pr. m².
 5. Etter utlegging sprøytesåes skråningen direkte på nettet.

Med kokosnettet oppnås en flott ensartet overflate og en jevn plantevekst vil hurtig etableres. Planternes røtter infiltreres i nettes fibre og styrker røttenes erosjonsbeskyttende effekt. Når kokosnettet er nedbrutt vil plantenes røtter være sterke nok til en varig sikring mot erosjon.

Du kan lese mer om Kokosnett ERO 7401 til erosjonssikring nedenfor, eller du kan kontakte våre tekniske konsulenter som selvfølgelig er behjelpelige med å finne den optimale erosjonssikringen til ditt prosjekt.

Kontakt oss på Miljø & Støyskjerm.

TLF 99254312