Byromsinventar/Metalco

Byromsinventa kan være betydelig i designutrykket. med benker, søppeldunker, sykkelstativ, pullerter, skilt, plante krukker og bussholdeplasser.
Gatemøbler kan være så diskret formet at de nesten forsvinner i by bildet, men fremtrer likevel som noe spesielt.

Opplevelsen av utformingen og byrumsinventarets form og uttrykk vil alltid være forskjellig og vil dermed skape et mangfold også innenfor designverdnen.

Miljø & Støyskjerm ønsker å bidra til dette mangfoldet ved å bringe  byromsinventar til de norske byer, gater og hager.
Urbane gatemøbler skal være konstruert og dimensjonert for å holde den harde og myke stilen en by har å tilby.

Velkommen til mangfoldet av urbane gatemøbler.

Bilder

1_1 1_17 3_1 3_4 3_11 4_9 5_3 17 IMG_1458 img_1459 img_1465 img_1466 img_1467 setwidth740blstedlillevinter setwidth740gammaplint setwidth740oftalryprivat vaso2_540x360_p156